Naturpark Nissum Fjord logo

About Nature Park Nissum Fjord

Photo: Naturpark Nissum Fjord

On December 12, 2018 Nature Park Nissum Fjord was proved as a nature park by the Danish council Friluftsrådet.

En naturpark er en mærkningsordning under Friluftsrådet. En dansk naturpark er et sammenhængende, og velafgrænset naturområde, der også rummer kulturelt indhold, og det skal have en særlig regional betydning. En naturpark indeholder naturrigdomme og en kulturhistorie samt rekreative muligheder.  

Bag naturpark Nissum Fjord står Holstebro Kommune og Lemvig Kommune samt de lokale kræfter i Nissum Fjord Netværket. Naturparken er etableret, så den harmonerer med de lokale kommuneplaner for området.  

Vision: Naturparken skal være et forbillede for forvaltningen af det danske landskab.  

Mål: Inden 2020 skal kravene for at bevare naturpark status være opfyldt.  

Status ultimo december 2018: Nu er naturparken en realitet. Der venter stadig opgaver som etablering af et naturpark center, oversættelse af hjemmeside, udarbejdelse af flere oplevelsespakker i området mv.    

Karsten Filsø,  formand for Natur-, Miljø- og Klimaudvalget i Holstebro beskriver, hvordan han som ung gik på andejagt ved Felsted Kog: - Vi stagede ud med en pram fra Kytterup Havn. Der har nu i mange år været jagtforbud i Æ Kog. Nissum Fjord kaldes også den hemmelige fjord. Bortset fra Thorsminde ligger der ingen bysamfund ved fjorden. Den var der bare og blev brugt til jagt, fiskeri og høst af tagrør. Fjorden var en ressourcebank, og på engene hentede man foder til kreaturerne, siger han.  

Baggrunden for arbejdet mod naturparken kom i gang er, at Nissum Fjord Netværket i samarbejde med Lemvig Kommune og Holstebro Kommune ønskede at værne om naturområdet ved at skabe en bedre biodiversitet og naturkvalitet, og de ønskede at skabe bedre adgangsforhold til naturen under hensyntagen til de følsomme naturområder. Nissum Fjord Netværket har siden 2006 arbejdet målrettet på at forbedre sammenhængskraften omkring Nissum Fjord og mulighederne for at gå og cykle hele vejen rundt om fjorden gennem etablering af stier, broer og shelterpladser. Kommunerne har i fællesskab bakket op om processen.  

- Jeg synes, vi er lykkedes med at skabe naturglæde og stolthed for vores område og ikke mindst etableret en fælles identitet gennem de projekter, vi har gennemført siden 2006, udtaler Rita Sønderby, som er formand for Nissum Fjord Netværket. Borgerinddragelse er et helt centralt aspekt af Naturpark Nissum Fjord både i etableringsfasen, også nu hvor naturparken går ind i udviklings- og driftsfasen.  

Et andet formål er at bevare den kulturelle arv og mangfoldighed i kulturlandskabet omkring NIssum Fjord. Her er de små fjordhavne, kirkerne, herregårdene og museerne, klitlandskaberne og selve Nissum Fjord lærredet for mange lokale kulturhistoriske fortællinger.  Der bliver løbende arbejdet på at udvikle oplevelsesprodukter som gæster kan booke for at få en særlig indføring i den lokale natur og kulturhistorie. Dette medvirker til at fremme en bæredygtig udvikling i lokalsamfundet i og omkring naturparken.  

De nævnte tiltag vil sammen medvirke til at fremme den økonomiske og sociale udvikling i de lokalsamfund der ligger i og omkring naturparken. Her kan nævnes den populære Søndagstur Retro og kvalitetsvandreturen Husby Klitplantage ruten, som blev etableret i 2018 med Premiumweg kvalitetsstempel fra Deutsche Wanderintitut.  

Kravene til en naturpark er følgende:  

- Administrativ ansvarlig medarbejder  
- Naturpark Råd  
- Naturvejleder  
- Politisk godkendt Naturpark Plan
- 50 % beskyttet natur  
- Økonomi til drift og udvikling  
- Geografisk afgrænset  
- Del af kommuneplan  
- Lokalt forankret  
- Koordineret formidling

:

Nyttige links

Naturparknissumfjord © 2024
English